Het Kronkelhonk verduurzaamt

De firma Kosse heeft de huidige cv-ketels vervangen door hybride warmtepompen en de vloerverwarming zodanig ingeregeld dat het gebouw per gebruikszone kan worden verwarmd.

De huidige cv-ketels (bouwjaar 2005) waren aan vervanging toe.

Deze investering is mede mogelijk gemaakt door subsidies van diverse instellingen.

Zo heeft de gemeente Hardenberg subsidie verstrekt van ruim € 15.000 op grond van de regeling “verduurzaming maatschappelijk, vastgoed”. Daarnaast heeft het RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) een subsidie toegezegd van bijna € 5.000.

Als gevolg van het 125-jarig bestaan van de Rabobank is een extra bijdrage verstrekt van € 2.500 in deze investering.

Er loopt bij de Rabobank nog een aanvraag voor een uitkering uit het “Coöperatief Dividend”

Door deze maatregelen dragen wij bij aan een duurzaam klimaat.