Dagactiviteiten aanbod Stichting de Voart

Stichting De Voart en het Kronkelhonk van Slagharen hebben de handen ineengeslagen en zijn gestart met een dagactiviteitenaanbod in het Kronkelhonk, dat geheel verzorgd wordt door Stichting De Voart.

De verwachting is dat het Kronkelhonk zal uitgroeien tot een volwaardig dagactiviteitencentrum met een ‘regulier’ aanbod voor volwassenen en een ‘dagbeleving’-aanbod voor ouderen, al dan niet met geheugenproblematiek .

De begeleiding en manier van werken zal geheel zijn vanuit de bekende visie van Stichting De Voart: gelijkwaardig, betrokken en lokaal.

Vanuit ‘het Hardenbergse Model’, voortgekomen uit de gemeentelijke visie, is er de intentie om het dagactiviteitencentrum in te bedden in de samenleving van Slagharen.

Juist daarom is de samenwerking met het Kronkelhonk tot stand gekomen.

Activiteiten in het Kronkelhonk ‘voor en door inwoners van Slagharen’, zullen door blijven gaan en, waar mogelijk en gewenst, zullen er tussen Het Kronkelhonk en Stichting De Voart verbindingen en samenwerkingen aangegaan worden.

Daarmee komen het ‘voorliggend veld’ en de maatwerkvoorzieningen samen op een locatie.

Er is ondertussen gestart met een ouderengroep op dinsdag/vrijdag.

Zodra er meer aanmeldingen komen, voor zowel het reguliere volwassenen als het ouderen aanbod, kan er snel uitgebreid worden.

Wanneer vervoer noodzakelijk is, dan zal dit, in eerste instantie, verzorgd worden door de medewerkers zelf met ondersteuning van de vrijwilligers van locatie De Plompschuur.

De hoop is dat er met vrijwilligers uit Slagharen een vervoersdienst opgezet kan worden.

Heeft u vragen of wilt u iemand aanmelden, neem dan contact met ons op 0523-235625 of dagbesteding@stichtingdevoart.nl